Acest site este cofinanţat din Fondul Social European - Investește în oameni! - prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Formare profesională în cadrul Studioului Experimental de Opera şi Balet pentru meserii de scenă şi abilităţi de management cultural în domeniul artelor spectacolului.

proiectul

jurnal de proiect

calendar cursuri

centrul de orientare

presa

parteneri /
beneficiari

echipa

galerie imagini

achizitii publice

contact

Proiectul studiOpera

Opera Naţională Bucureşti, prin Studioul Experimental de Operă şi Balet “Ludovic Spiess” (SEOB), în parteneriat cu Accademia Teatro alla Scala şi SVASTA ICG România, implementează proiectul “Formare profesională specifică în cadrul Studioului Experimental de Operă şi Balet pentru meserii de scenă şi abilităţi de management cultural în domeniul artelor spectacolului – studiOpera”. Proiectul, cu o durată de trei ani, este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!“. Finanţarea nerambursabilă obţinută este de 17.963.028 lei, cea mai mare finanţare de acest gen acordată unui teatru din România din partea unui organism european.
Proiectul studiOpera pune accentul pe instruirea profesională a artiştilor, a tehnicienilor de scenă şi a managerilor de la toate nivelurile ierarhice, prin furnizare de cursuri la locul de muncă, cu scopul de a asigura o dezvoltare durabilă a sistemului de formare profesională. În plus, proiectul îşi propune să completeze un segment neacoperit de învăţământul tradiţional, punând la dispoziţia angajaţilor, cu ajutorul celor doi parteneri strategici, instrumente şi cunoştinţe care să amelioreze nivelul de specializare profesională. Se vor desfăşura atât cursuri orientate pe noţiuni teoretice pentru înţelegerea specificului activităţii dintr-un teatru de operă, precum şi cursuri practice pentru a asigura deprinderile necesare angajaţilor de la orice nivel ierarhic şi pentru a permite folosirea tehnologiilor inovatoare în activitatea de zi cu zi.
Prima etapă a proiectului constă într-o cercetare complexă, la nivel naţional, a sistemului profesionist în domeniul artelor spectacolului (instituţii de spectacol) şi a sistemului de formare în domeniul de mai sus (universităţi de profil, alte instituţii de formare continuă). Această etapă, cu o durată de 9 luni, şi-a propus să creeze o legătură între sistemul educaţional şi sfera profesională propriu-zisă. Toate informaţiile obţinute pe parcursul celor 9 luni de cercetare au fost colectate într-un raport care constituie punctul de plecare al activităţilor următoare.
Partea a doua a proiectului constă în elaborarea unui program de instruire adecvat şi în derularea unui program de "formare de formatori", cu ajutorul specialiştilor Academiei Teatrului La Scala şi ai firmei SVASTA ICG România. Va fi creat un Centru de orientare profesională în domeniul artelor spectacolului. Se vor desfăşura cursuri pilot în domeniile care vor rezulta ca fiind necesare în urma cercetării din prima etapă. Programul de instruire se va desfăşura în două direcţii clare: pe de o parte cursuri de măiestrie artistică susţinute de mari personalităţi ale Teatrului La Scala din Milano şi cursuri pentru personalul tehnic susţinute de profesori din cadrul Academiei, iar pe de altă parte, vizite de studiu ale angajaţilor Operei Naţionale Bucureşti din domeniul scenografiei şi meseriilor de scenă, pentru a urmări procesul de realizare tehnică a spectacolelor în cadrul Teatrului La Scala, alături de cei mai calificaţi specialişti.
Finalul proiectului va însemna crearea unei structuri specializate în cadrul Operei Naţionale Bucureşti, un Studio (studiOpera) similar Academiei Teatrului La Scala, ce va fi un furnizor autorizat de training pentru domeniile specifice artelor spectacolului: artistic, tehnic şi management cultural. Beneficiari ai acestei noi structuri specializate vor fi, alături de angajaţi ai Operei Naţionale Bucureşti, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din domeniul artelor spectacolului, precum şi alte persoane interesate din ţară şi din străinătate, care doresc să lucreze în acest domeniu.
Proiectul va avea o anvergură internaţională şi datorită platformei de comunicare create de Opera Europa, prestigioasă organizaţie care reuneşte peste 100 de instituţii lirice, şi care numără printre membrii săi atât Opera Naţională Bucureşti, cât şi Academia Teatrului La Scala.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României