Acest site este cofinanţat din Fondul Social European - Investește în oameni! - prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Formare profesională în cadrul Studioului Experimental de Opera şi Balet pentru meserii de scenă şi abilităţi de management cultural în domeniul artelor spectacolului.

proiectul

jurnal de proiect

calendar cursuri

centrul de orientare

presa

parteneri /
beneficiari

echipa

galerie imagini

achizitii publice

contact

Întâlnire transnaţională a echipei proiectului studiOpera

 

În perioada 1-6 septembrie 2010 a avut loc la Milano o întâlnire transnaţională a echipei proiectului studiOpera, implementat pe parcursul a trei ani de către Opera Naţională Bucureşti (ONB) - prin Studioul Experimental de Operă şi Balet “Ludovic Spiess” (SEOB) - în parteneriat cu Accademia Teatro alla Scala din Milano şi SVASTA Consult România. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeşte în oameni!" şi urmăreşte formarea profesională specifică pentru meserii de scenă şi abilităţi de management cultural în domeniul artelor spectacolului.  

Şedinţele zilnice de lucru au avut ca scop planificarea activităţii de instruire, ce se va desfăşura în etapa a doua a proiectului, dar au avut loc şi discuţii pe teme financiare şi de informare şi publicitate. Din partea echipei de proiect a Operei Naţionale Bucureşti au participat: Roxandra Hogea (Manager de proiect), Anca Luisa Velcea (Manager financiar), Florica Jalbă (Manager de proiect adjunct), Mariana Colpoş (Responsabil canto), Simona Şomăcescu (Responsabil balet), Emil Popescu (Responsabil tehnic), Daniela Plopeanu (Responsabil Imagine şi Comunicare). Din partea echipei de proiect a Accademiei Teatro alla Scala au participat Nadia Nigris (Desk officer, director general adjunct Accademia Teatro alla Scala), Florence Plouchart-Cohn (Manager de proiect), Umberto Bellodi (Country Representative), Dianella Chiodi (Manager de proiect adjunct), Paola Bisi (Responsabil Comunicare) şi membri ai Comitetului ştiinţific: Andrea Grassi (Responsabil Management cultural), Valeria Miglio (Departamentul Scenă şi Ateliere), Leila Corio (Departamentul Dans), Daniele Borniquez (Departamentul Muzică), Maurizio Noris Chiorda (Manager financiar). Din partea partenerului 2, Svasta Consult a participat Aura Baldăr (Expert management şi training).

Primele discuţii au vizat analiza Raportului final de cercetare, elaborat în urma desfăşurării primei etape a proiectului, care trasează şi linia directoare a activităţilor următoare: elaborarea unui program de instruire fundamentat pe analiza comparativă a celor două metodologii - românească şi italiană - şi pe trainerii care vor fi instruiţi în cadrul unui program de "formare de formatori". Pentru a pune bazele unui nucleu de training cu o funcţionare permanentă este necesară identificarea şi formarea - în cadrul Operei Naţionale Bucureşti - a unor artişti, tehnicieni, manageri, care vor putea fi implicaţi pe viitor în formarea personalului existent (în etapa a treia a proiectului), în cadrul unui program de mobilitate între România şi Italia. Programul „formare de formatori” va avea loc în perioada ianuarie-iunie 2011, pe domeniile stabilite, în funcţie de necesităţi. A fost propus un curs de management cultural în artele spectacolului, iar în urma propunerilor formulate de responsabilii Canto şi Balet ai echipei ONB au fost propuse 3 cursuri pentru specializările maestru de canto, maestru de balet şi pianist corepetitor (operă şi balet). În ceea ce priveşte cursurile tehnice, acestea se vor stabili în urma unor vizite de studiu în Italia, care vor avea loc în următoarele două luni. Astfel, un număr de peste 30 de persoane din echipa tehnică a ONB va avea posibilitatea de a lua contact direct cu modul de lucru al celui mai important teatru de operă din lume, Scala din Milano. 

Responsabilii Imagine şi Comunicare au discutat în sesiuni paralele despre strategia de promovare a proiectului (completarea site-ului internet www.studiopera.eu, promovare internaţională, realizarea de materiale de promovare) şi au stabilit detalii legate de următoarea conferinţă de presă, care va avea loc la Bucureşti, în cursul lunii noiembrie, la începutul celui de-al doilea an al proiectului.

Managerul financiar al echipei ONB a informat partenerii italieni despre ultimele modificări legislative în domeniu, apărute la sfârşitul lunii august, ce au ca efect anumite schimbari în structura bugetului celor trei parteneri.

Vineri, 3 septembrie, echipa ONB a vizitat sala de spectacol, scena, sălile de repetiţie şi atelierele Teatrului Scala din Milano, în cadrul schimburilor de experienţă prevăzute în proiect.

Aceasta a fost prima întâlnire transnaţională de o asemenea amploare, în cadrul căreia
s-au clarificat aspecte legate de toate activităţile în curs ale proiectului studiOpera: activitatea de instruire, activitatea de informare şi publicitate, managementul proiectului.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României