Acest site este cofinanţat din Fondul Social European - Investește în oameni! - prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Formare profesională în cadrul Studioului Experimental de Opera şi Balet pentru meserii de scenă şi abilităţi de management cultural în domeniul artelor spectacolului.

proiectul

jurnal de proiect

calendar cursuri

centrul de orientare

presa

parteneri /
beneficiari

echipa

galerie imagini

achizitii publice

contact

Comunicat de presa - 06-04-2011 - Proiectul studiOpera: a doua etapă de defăşurare

Opera Naţională Bucureşti, prin Studioul Experimental de Operă şi Balet “Ludovic Spiess” (SEOB), în parteneriat cu Accademia Teatro alla Scala şi SVASTA ICG România, implementează proiectul studiOpera - “Formare profesională specifică în cadrul Studioului Experimental de Operă şi Balet pentru meserii de scenă şi abilităţi de management cultural în domeniul artelor spectacolului”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!“. Finanţarea nerambursabilă obţinută este de 17.963.028 lei, cea mai mare finanţare de acest gen acordată unui teatru din România din partea unui organism european. Durata de desfăşurare a proiectului este de 3 ani, perioada exactă de derulare fiind cuprinsă între 1 noiembrie 2009 – 1 noiembrie 2012.

 

Prima etapă a proiectului (noiembrie 2009 - iulie 2010) a constat într-o cercetare complexă, la nivel naţional, analiza efectuată având ca obiect atât Opera Naţională Bucureşti, cât şi alte instituţii de spectacol şi de învăţământ specializat din ţară. Au fost identificate punctele forte şi cele slabe existente în oferta actuală de formare din România pentru domeniul artelor spectacolului. Raportul cercetării – disponibil pe site-ul www.studiopera.eu - a constituit punctul de reper pentru conceperea celei de-a doua etape a proiectului.

 

Partea a doua a proiectului (iulie 2010-iunie 2011) se află în plină derulare şi constă în elaborarea unui program de instruire adecvat şi în derularea unui program de "formare de formatori": cursuri necesare pregătirii profesioniştilor din cadrul ONB cu studii superioare, care la rândul lor îi vor instrui pe ceilalţi angajaţi ONB în ultima etapă a proiectului.

"Formarea de formatori" este realizată cu sprijinul specialiştilor Academiei Teatrului La Scala, într-un program de mobilitate între România şi Italia. În plus, formatorii vor obţine certificatul de absolvire eliberat de CNFPA (Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor), pentru ocupaţia de „formator”.

Beneficiarii cursurilor sunt grupaţi în mai multe categorii, în funcţie de specializarea ce va fi urmată:

 

Printre cursurile care s-au derulat de la începutul lunii februarie 2011 se numără:

Limbă şi dicţie italiană - Maria Caterina Bortoletto – 7-8 februarie, Dramaturgie muzicală - Marco Bolognesi Gandini – 9-12 februarie, Principii de programare culturală şi artistică - Andrea Massimo Grassi – 11 februarie, Managementul proiectului şi planul de afaceri - Giuliana Ciancio - 25-26 februarie, Tehnică de interpretare vocală - Dante Mazzola, Luciana Serra, Renato Bruson – 7-12 martie, Tehnici de dans şi repertoriu (curs desfăşurat la Milano) - Frédéric Olivieri, Leonid Nikonov, Tatiana Nikonova, Maurizio Vanadia, Bella Ratchinskaia, Emanuela Tagliavia – 28 februarie - 4 martie, Tehnici de machiaj - Roberto Paglialunga – 31 martie - 1 aprilie ş.a.

Cursurile de „Formare de formatori” vor continua până în luna iunie a acestui an.

 

Un obiectiv important al acestei perioade de desfăşurare a proiectului studiOpera este crearea unui Centru de orientare profesională în domeniul artelor spectacolului. Scopul înfiinţării acestei structuri este sprijinirea tinerilor şi profesioniştilor în căutarea unui loc de muncă în domeniul artelor spectacolului sau în identificarea unui domeniu diferit de activitatea lor de până atunci.

Printre serviciile ce vor fi oferite de Centrul de orientare profesională în domeniul artelor spectacolului se numără: întâlniri de informare orientativă, colocvii, seminarii de formare, colocvii individuale de orientare, bilanţul competenţelor profesionale, seminarii de asistare a căutării active a unui loc de muncă, stagiul de practică pentru absolvenţi sau viitori absolvenţi.

 

Finalul proiectului va însemna crearea unei structuri specializate în cadrul Operei Naţionale Bucureşti, un Studio (studiOpera) similar Academiei Teatrului La Scala, ce va fi un furnizor autorizat de training pentru domeniile specifice artelor spectacolului: artistic, tehnic şi management cultural. Beneficiari ai acestei noi structuri specializate vor fi, alături de angajaţi ai Operei Naţionale Bucureşti, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din domeniul artelor spectacolului, precum şi alte persoane interesate din ţară şi din străinătate, care doresc să lucreze în acest domeniu.

 

La conferinţa de presă  - organizată în data de 6 aprilie 2011 în foaierul ONB - pentru prezentarea principalelor concluzii ale proiectului studiOpera aflat la jumătatea perioadei sale de derulare au luat cuvântul:

Cătălin Ionescu Arbore

 

Luisa Vinci - Director General Accademia Teatro alla Scala

Iulian Svasta - Svasta ICG România


Anda Tabacaru Hogea

 

Mariana Colpoş


            În cadrul conferinţei, Cătălin Ionescu Arbore a declarat despre proiectul studiOpera: „a lucra într-un teatru liric, de la funcţia de director general până la specialiştii din atelierele de producţie sau personalul tehnic de la scenă - trecând bineînţeles prin toate specializările artistice – presupune o pregătire extrem de specializată. Nu există instituţii de învăţământ unde aceste meserii să poată fi învăţate, iar soluţia transmiterii prin viu grai de la o generaţie la altă nu poate rezista într-un prezent în care tinerii nu cunosc specificul activităţii noastre suficient de bine pentru a fi atraşi de ea. Proiectul studiOpera înseamnă datoria noastră de a salva secretele unor meserii specializate şi de a forma pentru publicul de mâine noi generaţii de profesionişti de talie europeană. Este o datorie morală precum salvarea unei clădiri de patrimoniu şi punerea ei în valoare pentru cei care vin după noi.”

 

Descarca discurs Luisa Vinci

Descarca prezentare cursuri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României