Acest site este cofinanţat din Fondul Social European - Investește în oameni! - prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Formare profesională în cadrul Studioului Experimental de Opera şi Balet pentru meserii de scenă şi abilităţi de management cultural în domeniul artelor spectacolului.

proiectul

jurnal de proiect

calendar cursuri

centrul de orientare

presa

parteneri /
beneficiari

echipa

galerie imagini

achizitii publice

contact

Serviciile oferite de Centrul de orientare profesională în domeniul artelor spectacolului

-
Întâlniri de informare orientativă
: întâlniri la care pot participa studenţii din ultimul an de studiu, cărora le vor fi prezentate principalele profiluri profesionale din domeniul artelor spectacolului. Fiecare întâlnire analizează caracteristicile generale şi structurale ale domeniului artelor spectacolului, trecând apoi la prezentarea figurilor profesionale care operează în domeniul teatrului liric. Pentru fiecare figură profesională sunt evidenţiate: competenţe, posibilităţi de formare şi specializare, tendinţe ocupaţionale şi posibilităţi de aprofundare. 

- Colocvii de primire: întâlniri individuale ce au loc pentru a furniza elementele informative utile pentru definirea propriului parcurs profesional. Se concentrează în primul rând pe aspectele legate de contextul de referinţă în care se desfăşoară cercetarea (sectorul profesional, piaţa muncii) şi pe metoda de cercetare. 

- Seminarii tehnico-specializate: seminarii intensive conduse de profesionişti ce activează în sectorul artelor spectacolului live la nivel transnaţional, ce au ca finalitate favorizarea sporirii aplicabilităţii profesiei şi competenţelor celor ce lucrează în domeniul artelor spectacolului, în cadrul sectorului specific de referinţă, cât şi în sectoarele conexe. 

- Seminarii de formare
: întâlniri ce au ca scop sprijinirea persoanei în luarea de decizii cu privire la propriul viitor. Prin intermediul unei acţiuni de formare specifică pe bază de cursuri se doreşte dezvoltarea, în special la tineri, a capacităţii de asumare a responsabilităţii în privinţa gestionării active a propriilor decizii şi a autopromovării.

- Colocvii individuale de orientare: întâlniri individuale adresate tinerilor şi adulţilor fără loc de muncă sau şomeri, cu scopul de a asista şi susţine beneficiarul în procesul personal de reflecţie, care să scoată la iveală obiectivele profesionale, şi în construirea unui plan coerent şi voluntar de căutare a unui loc de muncă. Întâlnirile au ca obiective: analiza şi reconstruirea parcursului formativ şi a experienţelor profesionale anterioare; susţinerea unei analize şi valorizări a propriilor resurse şi abilităţi profesionale; căutarea activă de informaţii pentru construirea unui proiect profesional; punerea la punct a unui plan de acţiune realist şi realizabil în contextul social de referinţă.

- Bilanţul competenţelor profesionale: este un parcurs individual structurat pe mai multe întâlniri ce se adresează tinerilor şi adulţilor şomeri sau angajaţi care au o însemnată experienţă profesională. Are ca scop analiza şi valorizarea competenţelor dobândite pe parcursul experienţei profesionale. Obiectivul este acela de a sprijini beneficiarul în analizarea propriilor competenţe şi aptitudini (adesea acestea nefiind clare persoanei în cauză), luând în considerare  legăturile dintre sarcinile şi rolul pe care trebuie sau doreşte să-l îndeplinească, dar şi analizând caracteristicile personale şi capacităţile de a îndeplini acea poziţie în mod adecvat. Bilanţul constă în asistarea persoanei în analizarea şi autoevaluarea propriilor resurse personale şi profesionale pentru a proiecta un plan adecvat de dezvoltare profesională şi/sau de formare. Un alt scop al bilanţului competenţelor este acela de a îndrepta individul către atingerea obiectivelor pe care şi le stabileşte, construind un plan de acţiune specific şi personalizat şi o ulterioară evaluare a rezultatelor.

- Portofoliul competenţelor : este un instrument ce permite reperarea şi valorizarea tuturor competenţelor şi cunoştinţelor dobândite pe parcursul activităţii profesionale. Prin intermediul „portofoliului de competenţe” este de fapt posibilă recunoaşterea, enumerarea şi formalizarea acestora. Diferitele etape prevăzute de acest parcurs vor duce la: explorarea propriului parcurs personal, profesional şi artistic pentru a putea evidenţia propriile competenţe; organizarea şi punerea pe hârtie a propriilor aspiraţii; căutarea mijloacelor adecvate pentru a prezenta propriile experienţe dobândite; oferirea acestor informaţii pe un suport: portofoliul de competenţe. 

- Seminarii de asistare a căutării active a unui loc de muncă: întâlniri adresate tinerilor şi adulţilor fără loc de muncă şi şomeri ce au ca scop sprijinirea beneficiarului în dobândirea unei metode de căutare a unui loc de muncă şi în dezvoltarea capacităţii de autopromovare. În timpul întâlnirilor se vor verifica şi analiza experienţele profesionale şi de formare avute, pasiunile, valorile profesionale şi obiectivele pentru a ajuta persoana în vederea creionării unui plan personal de căutare a unui loc de muncă. În plus, vor fi furnizate informaţii specifice despre cum se scrie un CV bun şi scrisoarea de prezentare, despre cum se susţine un colocviu de selecţie şi cum trebuie să te pregăteşti pentru a-l susţine prin intermediul unor exerciţii şi simulări, despre analiza pieţei muncii – în special a celei locale - şi a diferitelor figuri profesionale de interes, pe lângă analiza actualei legislaţii a muncii, a diferitelor tipuri de contracte  şi a drepturilor şi obligaţiilor personalului care activează în câmpul muncii. 

- Stagiul de practică pentru absolvenţi sau viitori absolvenţi: obiectivul acestei acţiuni este acela de a oferi posibilitatea fiecărui participant de a potenţa şi/sau dobândi competenţe de bază, profesionale, de evaluare şi de relaţionare prin intermediul experienţei de imersiune în realităţi profesionale. Oportunitatea de cunoaştere directă a câmpului muncii, pe lângă cea de dobândire a unei profesii specifice, poate favoriza contactul şi pătrunderea în câmpul muncii şi, deci, poate facilita viitoarele alegeri profesionale ale studenţilor.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României