Acest site este cofinanţat din Fondul Social European - Investește în oameni! - prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Formare profesională în cadrul Studioului Experimental de Opera şi Balet pentru meserii de scenă şi abilităţi de management cultural în domeniul artelor spectacolului.

proiectul

jurnal de proiect

calendar cursuri

centrul de orientare

presa

parteneri /
beneficiari

echipa

galerie imagini

achizitii publice

contact

Obiectivele Centrului de orientare profesională în domeniul artelor spectacolului

Cu scopul de a sprijini tinerii şi profesioniştii în căutarea unui loc de muncă în domeniul artelor spectacolului sau în identificarea unui domeniu diferit de activitatea lor de până atunci, în proiectul studiOpera a fost prevăzută conceperea şi realizarea unui Centru de orientare profesională pentru meseriile de scenă, care propune o serie de activităţi:
- sprijinirea persoanelor care, după ce termină perioada de studiu, trebuie să înfrunte o realitate diferită faţă de cea din timpul formării, fără să aibă totuşi strategii de acţiune specifice, prin intermediul dezvoltării competenţelor şi aptitudinilor care să le permită participarea în mod conştient la construirea propriului parcurs formativ şi profesional.
- sprijinirea persoanelor care lucrează,  punând în evidenţă potenţialul lor şi, în baza acestuia, construirea unui parcurs de dezvoltare profesională în domeniul lor de activitate sau în domenii conexe. O astfel de activitate permite abordarea unor concepte precum inovaţia şi adaptarea metodelor de lucru la dezvoltarea tehnologică din domeniul de activitate.

Problemele care în prezent caracterizează câmpul muncii, şi cu atât mai mult domeniul artelor spectacolului, aparţin de diferiţi factori: capacitatea redusă a şcolilor de a pregăti tinerii pentru a putea răspunde cerinţelor companiilor în mod conştient şi folosind instrumentele adecvate; oferta de locuri de muncă extrem de redusă legată de situaţia politico-economică; absenţa unui sistem de formare şi de orientare profesională care să răspundă cerinţelor specifice ale domeniului artelor spectacolului.
Analizând prin prisma acestor factori este important să se poată oferi un punct de referinţă prestigios, stabil şi structurat pentru a-i susţine pe cei care intenţionează să lucreze în domeniul artistico-tehnic al artelor spectacolului.
Cercetarea efectuată în cadrul proiectului studiOpera clădeşte baza fundamentală pentru crearea unui Centru de orientare profesională care să furnizeze informaţii cu privire la tendinţele actuale, profesiile care lipsesc, cerinţele formative şi particularităţile locale.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României