Acest site este cofinanţat din Fondul Social European - Investește în oameni! - prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Formare profesională în cadrul Studioului Experimental de Opera şi Balet pentru meserii de scenă şi abilităţi de management cultural în domeniul artelor spectacolului.

proiectul

jurnal de proiect

calendar cursuri

centrul de orientare

presa

parteneri /
beneficiari

echipa

galerie imagini

achizitii publice

contact

Coregraful

Coregraful este un creator, care, în afara talentului nativ care îl defineşte ca atare, îşi articulează discursul novator în baza unor cunoştinţe dobândite şi exersate la un nivel superior de învăţământ. În general, construcţia unui spectacol necesită o viziune complexă asupra unui subiect, care se desfăşoară în timp şi spaţiu în raport cu derularea acţiunii dramatice (acolo unde este cazul) sau al unei idei estetice argumentate. De asemenea, există diferenţe majore între genurile spectacolelor de balet, determinate de vocabularul coregrafic întrebuinţat, al temei abordate, al muzicii sau a lipsei totale a acesteia, al scenografiei sau al spaţiului scenic eliberat de orice element de decor, al numărului de interpreţi, etc. Toate aceste elemente, sau mai precis relaţia care se instaurează între ele pe parcursul procesului de creaţie, determină modalitatea de elaborare a partiturii coregrafice. Coregraful poate fi în acelaşi timp şi dansator, dar nu reprezintă o condiţie obligatorie sau determinantă pentru a putea crea, aspect care ţine mai curând de o serie de calităţi cu care te naşti şi care nu pot fi dobândite prin exerciţiu sau prin acumularea anilor în acelaşi domeniu. În ceea ce priveşte oportunitatea de a beneficia de o bună instruire, trebuie specificat că aceasta oferă doar instrumentele necesare pentru a crea premizele naşterii unei opere de artă autentice. Coregraful poate fi angajat al unei companii, în funcţie de structura sa specific organizatorică, sau free-lancer.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României