Acest site este cofinanţat din Fondul Social European - Investește în oameni! - prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Formare profesională în cadrul Studioului Experimental de Opera şi Balet pentru meserii de scenă şi abilităţi de management cultural în domeniul artelor spectacolului.

proiectul

jurnal de proiect

calendar cursuri

centrul de orientare

presa

parteneri /
beneficiari

echipa

galerie imagini

achizitii publice

contact

24.02.2011 - Opera Națională București în cadrul proiectului  nr. 24456” Formare profesională specifică în Studioul Experimental de Operă si Balet pentru meserii de scenă și abilități de management cultural în domeniul artelor spectacolului - studiOpera”, cofinanțat de Fondul Social European prin  ”Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 20013 POS DRU”, în cadrul Axei prioritare 3 ”Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”. Domeniul major de intervenție 3.2 ”Formare și sprijin pentru înreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității” dorește să achiziționeze prin procedura de achiziție directă,  servicii de  traducere și interpretariat.
Documentatia de atribuire poate fi obținută de cei interesați de la sediul Operei Naționale București. Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 021 - 310.49.88, persoană de contact d-na Alina Mircescu.
Ofertele pot fi trimise la adresa: Opera Națională București, B-dul Mihail Kogălniceanu nr.70-72, sector 5, București, până la data de 02.03.2011 ora 1200.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României