Acest site este cofinanţat din Fondul Social European - Investește în oameni! - prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Formare profesională în cadrul Studioului Experimental de Opera şi Balet pentru meserii de scenă şi abilităţi de management cultural în domeniul artelor spectacolului.

proiectul

jurnal de proiect

calendar cursuri

centrul de orientare

presa

parteneri /
beneficiari

echipa

galerie imagini

achizitii publice

contact

 

28.03.2011 - Opera Naţională Bucureşti a lansat cererea de ofertă aferentă proiectului nr. 24456 ”Formare profesională specifică în cadrul Studioului Experimental de Operă si Balet pentru meserii de scenă şi abilităţi de management cultural în domeniul artelor spectacolului-studiOpera”, cofinanţat din Fondul Social European prin ”Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 20013 POS DRU”, în cadrul Axei prioritare 3 ”Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 ”Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, prin care doreşte să achiziţioneze prin achiziție directă servicii de catering pentru organizarea conferinței de presă din data de  06.04.2011.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 021-3104333, persoană de contact d-na Elena Predescu.

Ofertele pot fi trimise la adresa: Opera Națională București, B-dul Mihail Kogălniceanu nr.70-72, sector 5, București, până la data de 04.04.2011 ora 1200.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României