Acest site este cofinanţat din Fondul Social European - Investește în oameni! - prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Formare profesională în cadrul Studioului Experimental de Opera şi Balet pentru meserii de scenă şi abilităţi de management cultural în domeniul artelor spectacolului.

proiectul

jurnal de proiect

calendar cursuri

centrul de orientare

presa

parteneri /
beneficiari

echipa

galerie imagini

achizitii publice

contact

Anunt 10.12.2010

 

Opera Natională Bucuresti în cadrul proiectului  nr. 24456” Formare profesională specifică în Studioul Experimental de Operă si Balet pentru meserii de scenă si abilităti de management cultural în domeniul artelor spectacolului - studiOpera”, cofinantat de Fondul Social European prin  ”Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 20013 POS DRU”, în cadrul Axei prioritare 3 ”Cresterea adaptabilitătii lucrătorilor si a întreprinderilor”. Domeniul major de interventie 3.2 ”Formare si sprijin pentru înreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii” doreste achizitionarea următoarelor produse: bilbliorafturi, dosare plastic, dvd-uri, folii protectie, separatoare plastic, hârtie copiator.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la te. 021 - 310.49.88, persoană de contact d-na Alina Mircescu.
Ofertele pot fi trimise la adresa: Opera Natională Bucuresti, B-dul Mihail Kogălniceanu nr.70-72, sector 5, Bucuresti, până la data de 15.12.2010 ora 1200.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României