Acest site este cofinanţat din Fondul Social European - Investește în oameni! - prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Formare profesională în cadrul Studioului Experimental de Opera şi Balet pentru meserii de scenă şi abilităţi de management cultural în domeniul artelor spectacolului.

proiectul

jurnal de proiect

calendar cursuri

centrul de orientare

presa

parteneri /
beneficiari

echipa

galerie imagini

achizitii publice

contact

01.02.2011 - Opera Naţională Bucureşti a lansat cererea de ofertă aferentă proiectului nr. 24456 ”Formare profesională specifică în cadrul Studioului Experimental de Operă si Balet pentru meserii de scenă şi abilităţi de management cultural în domeniul artelor spectacolului-studiOpera”, cofinanţat din Fondul Social European prin ”Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 20013 POS DRU”, în cadrul Axei prioritare 3 ”Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 ”Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, prin care doreşte să achiziţioneze mobilier și materiale amenajare sală de balet.
Invitatia de participare nr. 277631/01.02.2011 şi documentatia de atribuire au fost publicate şi pot fi descarcate de pe pagina www.e-licitatie.ro.
Ofertele pot fi trimise la adresa: Opera Naţională Bucureşti, B-dul Mihail Kogălniceanu nr.70-72, sector 5, Bucureşti, până la data de 14.02.2011, ora 10:00.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României