Acest site este cofinanţat din Fondul Social European - Investește în oameni! - prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Formare profesională în cadrul Studioului Experimental de Opera şi Balet pentru meserii de scenă şi abilităţi de management cultural în domeniul artelor spectacolului.

proiectul

jurnal de proiect

calendar cursuri

centrul de orientare

presa

parteneri /
beneficiari

echipa

galerie imagini

achizitii publice

contact

13.05.2011 - Opera Națională București în cadrul proiectului  nr. 24456" Formare profesională specifică în Studioul Experimental de Operă si Balet pentru meserii de scenă și abilități de management cultural în domeniul artelor spectacolului - studiOpera", cofinanțat de Fondul Social European prin  "Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 20013 POS DRU", în cadrul Axei prioritare 3 "Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor". Domeniul major de intervenție 3.2 "Formare și sprijin pentru înreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității" a lansat cererea de oferte pentru achizitionarea unui curs de formator de formare profesională, acreditat de CNFPA. Cursul va fi organizat pentru un număr de 33 de persoane, 24 ore a câte 6 ore pe zi, 2 grupe, în perioadele 1-4 iunie și 11-14 iunie 2011. Grupa din 1-4 iunie va fi împărțită în două, fiind necesari 2 lectori. Cursurile se vor ține în locația achizitorului. Orarul cursurilor va fi stabilit de achizitor. La finalizarea cursului participanții vor obține un certificat de formator pentru 8 competențe, conform Standardului Ocupațional de Formator din COR 241205, certificat eliberat de CNFPA și recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.

Ofertele pot fi trimise la adresa: Opera Națională București, B-dul Mihail Kogălniceanu nr.70-72, sector 5, București, până la data de 18.05.2011 ora 1200.

Ofertele vor  conține obligatoriu:  programa de curs, cv lectorilor ( cerință - experiență bogată în training), alte informații suplimentare - asigurarea suportului de curs, materiale de curs, etc.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României